piątek, 20 października 2017

Negocjacje NAFTA – propozycje USA zbyt kontrowersyjne

W tym tygodniu zakończyła się kolejna runda renegocjacji Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA). O wcześniejszej pisaliśmy m.in. tu. Różnice między stronami, Kanadą, Meksykiem i USA, pozostają bardzo duże. Administracja Stanów Zjednoczonych prezentuje stanowisko negocjacyjne, które uważane jest przez partnerów, a także przez rodzime środowiska biznesowe, za niekorzystne dla rozwoju gospodarczego regionu.

czwartek, 19 października 2017

Ostateczne zakończenie prac MTKJ

Wczoraj prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw byłej Jugosławii Carmel Agius przedstawił 24 już roczny raport z działalności trybunału na 72 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W ostatnim przemówieniu potwierdził, że MTKJ formalnie zakończy swój mandat 31 grudnia 2017 roku (o zakończeniu działalności pisaliśmy już tu).

środa, 18 października 2017

Odwołanie ambasadora RP w Katarze - czyli ciąg dalszy problemów lustracyjnych na najwyższych stanowiskach w polskiej służbie zagranicznej

Telewizja Polska, a za nią inne media poinformowały wczoraj o nagłym odwołaniu ze stanowiska ambasadora RP w Katarze Krzysztofa Suprowicza. Podobnie jak w przypadku dymisji Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej - ambasadora Jarosława Starzyka, o której informowaliśmy kilkanaście dni temu, jako przyczynę wskazuje się fakt współpracy ambasadora Krzysztofa Suprowicza z wywiadem wojskowym PRL. Również podobnie jak w przypadku ambasadora Jarosława Starzyka, informacje potwierdzające współpracę mają wynikać z niedawno odtajnionego zbioru zastrzeżonego IPN.

wtorek, 17 października 2017

ETPC - czy jeszcze sąd? Wyrok ETPC w sprawie Burmych i inni p. Ukrainie dotyczący łącznie ponad 12 tys. skarg

Wyrokiem w sprawie Burmych i inni p. Ukrainie ETPC bez merytorycznego rozpatrzenia przekazał do procedury wykonywania skargi pięciu skarżących i 12.143 innych skarg. Wszystkie dotyczyły problemu niewykonywania orzeczeń krajowych, który to problem został oceniony już w wyroku pilotażowym Iwanow p. Ukrainie z 2009 r. jako mający charakter systemowy. Trybunał wskazał, że od 1999 r. łącznie wpłynęło do niego ponad 29 tys. skarg przeciwko Ukrainie podnoszących ten problem. Mimo wydania orzeczeń rozstrzygających ponad 14 tys. takich spraw, władze ukraińskie nadal nie uporały się z kwestią niewykonywania orzeczeń sądów krajowych, a skarżący traktowali ETPC jako jedyny organ mający władzę i możliwość doprowadzenia do ich wykonania. I jak łatwo można wyczytać z orzeczenia Trybunału, jego cierpliwość się wyczerpała. Postanowił "podzielić" się ciążącą na nim odpowiedzialnością z Komitetem Ministrów zajmującym się nadzorem nad wykonywaniem orzeczeń. Uznał, że zarzuty skarżących powinny być zaadresowane przez władze ukraińskie w ramach środków generalnych, które Ukraina i tak jest zobowiązana przedsięwziąć w ramach wykonania wyroku pilotażowego Iwanow, z którym przez tyle lat nie jest się w stanie uporać. A przedsięwzięcie tych środków na poziomie krajowym nadzorowane jest przez Komitet Ministrów.

poniedziałek, 16 października 2017

Polska wypowiada pierwsze wewnątrz-unijne BITy

Już niebawem może się okazać, że jednym z najefektywniejszych obszarów realizacji polskiej polityki zagranicznej stanie się odchodzenie od międzynarodowych standardów ochrony inwestycji zagranicznych. 

Zaledwie w marcu b.r. roku komentowaliśmy powołanie międzyresortowego Zespołu ds. prawnomiędzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Już w połowie lipca rozpoczęto procedowanie projektu Ustawy o wypowiedzeniu BITu Polska-Portugalia (Druk nr 1775), którą - po wznowieniu prac parlamentu po przerwie wakacyjnej - w ciągu 2 tygodni przekazano prezydentowi do podpisu, kórry po dwóch dniach, 28 września b.r., ustawę podpisał. Oznacza to, że w odniesieniu do inwestycji już dokonanych, inwestorzy z obu krajów utracą ochronę prawną na podstawie traktatu za 10 lat (art. 11(3) BITu).

niedziela, 15 października 2017

Odszedł prof. Leonard Łukaszuk

W wieku 87 lat zmarł prof. Leonard Łukaszuk specjalizujący się w prawie morza oraz w międzynarodowym prawie humanitarnym, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. 

Profesor był  aktywny do końca swoich dni, z pewnością wielu naszych czytelników miało okazję  - nawet w ostatnich miesiącach - osobiście spotkać Profesora na konferencjach. Od wielu lat Profesor był związany z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.  

Msza żałobna odbędzie się 18 października o godz. 13.00 w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. O 13.35 spod kościoła odjedzie autobus na cmentarz w Pyrach przy ul. Farbiarskiej 30, gdzie o godz. 14.00 odbędzie się pogrzeb.

Katalonia, czyli deklaracja niepodległości, której nie było

We wtorek wieczorem Carles Puigdemont wygłosił w katalońskim parlamencie wystąpienie, obwołane przez media deklaracją niepodległości. Od razu też „zawieszając” tę rzekomą deklarację. Co się więc stało?

Puigdemont podczas przemówienia w katalońskim parlamencie ogłosił, że zgodnie z wynikami referendum z 1 października, Katalonia „wygrała prawo do stania się niepodległym państwem” oraz, że „zakłada mandat ludu Katalonii do stania się niepodległym państwem w formie republiki” (wystąpienie Puigdemont nie jest dostępne w j. angielskim, a jedynie w j. katalońskim – można je znaleźć tutaj; cytowane fragmenty pochodzą z tłumaczenia części wystąpienia przez El Pais). Sam jednak Puigdemont podczas przemówienia stwierdził, że to parlament Katalonii powinien podjąć uchwałę, na mocy której zostanie zadeklarowana niepodległość Katalonii. Ani jednak Puigdemont, ani żaden inny z katalońskich polityków, nie uczynili kroku w celu zadośćuczynienia tej procedurze.

sobota, 14 października 2017

Czy czeka nas zmiana traktatów unijnych?

W ostatnich tygodniach coraz częściej słychać głosy o możliwych zmianach traktatów unijnych. Pogłoski te podsycił prezydent Francji, E. Macron, który po szczycie w Tallinie stwierdził, że na nieoficjalnym spotkaniu większość przywódców państw członkowskich UE poparła chęć reform. Czy zatem rzeczywiście możemy spodziewać się modyfikacji traktatów w najbliższym czasie?

piątek, 13 października 2017

Stany Zjednoczone opuszczają UNESCO

W czwartek, 12 października, amerykański Departament Stanu przedstawił oświadczenie, w którym poinformował, iż Stany Zjednoczone wycofują swoje członkostwo z UNESCO. Oficjalna nota ma zostać złożona w piątek, po zakończeniu wyborów nowego Dyrektora Generalnego UNESCO. Zgodnie z art. II ust. 6 Aktu Konstytucyjnego UNESCO, USA przestaną być członkiem tej organizacji z dniem 31 grudnia 2018 r. W oświadczeniu wskazano, że decyzja ta nie była łatwa; "odzwierciedla ona zaniepokojenie USA opieszałością w przeprowadzeniu fundamentalnej reformy tej organizacji i kontynuacją antyizraelskich uprzedzeń w ramach UNESCO". Jednocześnie Departament Stanu zadeklarował, że chce pozostać stałym obserwatorem UNESCO, ale nie na prawach członka. Jak podaje Reuters, "decyzja nie jest jeszcze oficjalna, ale jest prawdziwa".

czwartek, 12 października 2017

Gdzie jest wola, znajdzie się rada?: Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas 72 sesji przyjęło Deklarację Polityczną potwierdzającą zobowiązanie Państw Członkowskich do walki z handlem ludźmi

Pisaliśmy już podsumowanie z otwarcia 72 sesji Zgromadzenia Ogólne ONZ tutaj, jak i o wystąpieniu prezydenta Trumpa na otwarciu tutaj, kolejnym wydarzeniem wartym uwagi było dwudniowe spotkanie Wysokiego Szczebla Zgromadzenia Ogólnego dotyczące oceny globalnego planu działania ONZ w celu zwalczania handlu ludźmi (the Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons). 

W dniach 27-28 września, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ zwołał spotkanie zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego nr 71/287. W czasie tej sesji, Zgromadzenie zatwierdziło jednomyślnie (bez glosowania) „deklarację polityczną w sprawie wdrożenia globalnego planu działania ONZ w celu zwalczania handlu ludźmi”, którego wielu przedstawicieli państw nazwało współczesną formą niewolnictwa. Państwa Członkowskie potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz tego instrumentu, a także związanym z nią Programem Zrównoważonego Rozwoju 2030 r. (the 2030 Agenda for SustainableDevelopment). W szczególności, Państwa Członkowskie podkreślały w swoich wystąpieniach czynniki społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne, które zwiększają podatność ludzi na handel ludźmi, w tym ubóstwo, bezrobocie, brak równouprawnienia, konflikty, zagrożenia humanitarne i dyskryminacja ze względu na płeć. Zgodnie z rezolucją nr 71/287, na otwarciu sesji nie zabrakło przedstawicieli ocalałych z handlu ludźmi, którzy podzielili się swymi bolesnymi wspomnieniami o porwaniach, przemocy i gwałtach, co jest częstym w wyniku tego brutalnego przestępstwa. „To bardzo ważne, aby usłyszeć głos ocalałych [z handlu ludźmi]”, jak podkreśliła Grizelda Grootboom, przedstawicielka społeczeństwa obywatelskiego z Południowej Afryki, opisując swoje emocjonalne doświadczenie osobiste.